Şap Kurutma

Şap Kurutma

Şap Kurutma işlemi şap atma işleminin hemen ardından vakit kaybedilmeden yapılması gerekmekte olan işlemlerin en başında gelmektedir.

Şap nem kurutma işleminde uygulanmakta olan birden fazla yöntem bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin içerisinde istenilen sonucu verebilen tek bir yöntem vardır.

Bu yöntem ise şap kurutma cihazı kullanarak nem kurutma yöntemidir.

Şaplı alan kurutma yapılırken şap kurutma cihazı kullanılması atılmış olan şapın sağlıklı bir şekilde kurumasını sağlamakla birlikte ilerleyen dönemlerde rutubetlenme sorunu ile karşılaşılmasının da önüne geçmektedir.

Şap atılmış alan üzerinde gereğinden fazla nem kalması halinde bu nem zaman içerisinde şap malzemesinin içerisinde çözünmekte ve sonuç olarak şap atılmış betona sirayet ederek beton alanın kısa süre içerisinde rutubet kapmasına neden olmaktadır.

Bu süreç sonrasında rutubetlenmiş betonun kaldırılıp tekrar beton atılması gerekir ki bu durum ekstra maliyet ve iş gücüne neden olacağından inşaat firmalarının karşılaşmak istemeyeceği durumların başında gelmektedir.

Şap atılmış olan alan atım işlemi gerçekleştirildikten hemen sonra kurutulmaya başlanmaz ise şap üzerinde bulunan nem zamanla betona sirayet etmekte ve beton zeminin tamamen rutubetlenmesine neden olmaktadır.

Bu tarz bir olay ile karşılaşıldığında da betonun üzerine atılmış olan şapın kaldırılıp betonun şap dökülecek kıvamda olacak şekilde kurutulmasının ardından şap atma işleminin tekrarı gerekmektedir.

Bu durum ise ekstra iş gücü, zaman kaybı ve maliyeti beraberinde getirecektir.

Şap kurutma işlemlerinde kullanılan yöntemlerde şapın sağlıklı bir şekilde kurumasında önemli rol oynamaktadır.

Şap kurutmada uygulanan pek çok yöntem mevcut olup, bu yöntemlerden gerçekten işe yarayan yöntem sayısı aslında bir tanedir.

Ancak özellikle geçmiş dönemlerde inşaat firmaları şap kurutma işlemi için yaz aylarını beklemekte ve güneşin ısısı ile atmış olduğu şapı kurutmaya çalışmaktaydı.

Bu tarz bir çalışma esnasında şap atılan bölgenin tamamı eşit bir şekilde ve aynı anda güneş alamayacağından sağlıklı bir şap kurutma işleminden söz etmek mümkün olmamaktaydı.

Güneş görmeyen alanlarda uygulanan şapı kurutabilmek için de elektrikli ısıtıcılar ya da büyük hava fanlarından yararlanılmaktaydı.

Bu ısıtıcılar şapı yüzeysel olarak kurutmakta şapın derinliklerinde bulunan neme nüfuz edemediklerinden dolayı ilerleyen dönemlerde binaların hemen hemen hepsinde nemlenme ve rutubetlenme olayları ile karşı karşıya kalınmaktaydı.

Şaplı alan nem kurutma işleminde kullanılması gereken cihaz sadece ve sadece şap kurutma cihazı olmalıdır. Şap kurutma cihazı şap üzerindeki nemi suya dönüştürmekte ve ortamdan uzaklaştırmaktadır.

Bu işlemi yaparken bazı cihazlar nemi deposunda hapsederken bazı cihazlarda bulunan yoğuşmalı hortum tekniği sayesinde nem bir tahliye hortumu vasıtasıyla depoda hapsedilmeden dışarıya atılmaktadır.

Şap kurutma işlemin de dikkat edilmesi gereken en önemli husus kullanılacak olan şap kurutma makinesinin kapasitesinin şap kurutulacak olan alana yetmesi hususudur. Cihazların kapasitesi sahip oldukların depo büyüklükleri ile ölçülmektedir.

Eğer alan gereğinden fazla büyük bir alan ise yoğunlaştırılan nem depoda biriktirilmemeli, zamandan kazanmak için yoğuşmalı hortum tekniğine sahip olan cihazlar tercih edilerek ara vermeden şap kurutma işlemi tamamlanmalıdır.

Daha küçük alanlarda ise böyle bir cihaza gerek bulunmamakta olduğundan bu tarz bir cihazın kullanımı küçük alanlar için çözümden çok sorun yaratabilmektedir.

Şaplı alan nemi kurutma cihazı firması olarak firmamızdan kiralayacağınız ya da satın alacağınız cihazlarımızı adresinize kadar teslim etmekte ve cihazlarımızdan maksimum verimi alabilmeniz için her türlü bilgiyi tarafınızla paylaşmaktayız.

Şap kurutma işlemlerinizin sağlıklı, hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi için firmamızla irtibata geçmeniz yeterli.

Firmamızdan temin ettiğiniz cihazlar ile gerçekleştirdiğiniz şap kurutma işlemi sonrasında ilerleyen dönemlerde binalarınızda nemlenme ve rutubetlenme sorunu yaşama olasılığınız en aza inmiş olacaktır. 

#şapkurutma #şapnemkurutma #şapnemikurutma #şapnemalmakurutma #şapkurutmacihazı